interviewruimtes_marktonderzoek_inview_amersfoort.jpg

Inview Veldwerk BV

Stadsring 140
3811 HS, Amersfoort
The Netherlands

Tel: 033 462 11 50
E-mail: info @ inviewveldwerk.nl
 

Follow Us

PAPI, CAPI, WAPI, CASI, CAWI, CATI, TAPI, TASI, SAPI en SASI.

 
PAPI: Paper And Pencil Interviewing. Letterlijk vertaald is dit een pen en papier interview. Hierbij worden de gegevens die worden verkregen uit het interview met pen en papier verwerkt.
 
CAPI: Computer Assisted Personal Interviewing. Letterlijk vertaald is dit een computerondersteund persoonlijk interview. Deze manier van interviewen komt sterk overeen met de PAPI methode. Het enige grote verschil is dat bij CAPI de gegevens meteen in de computer worden verwerkt i.p.v. op papier.
 
WAPI: Web Assisted Personal Interviewing. Letterlijk vertaald is dit een online persoonlijk interview. Bij deze methode beantwoord de respondent de vragen online maar heeft daarbij wel online hulp.
 
CASI: Computer Assisted Self Interviewing. Letterlijk vertaald is dit een computerondersteund zelfstandig interview. In tegenstelling tot CAPI die ook van computerondersteund is mag de respondent bij de CASI methode zelf achter de computer plaatsnemen en de vragen beantwoorden.
 
CAWI: Computer Assisted Web Interviewing. Letterlijk vertaald is dit een computerondersteund online interview. Bij online onderzoek worden gegevens verkregen uit vragenlijsten die op elektronische wijze via internet zijn afgenomen. Er zijn doorverwijzingen in de vragenlijst opgenomen, zodat de juiste vragen aan de respondent worden gesteld.
 
CATI: Computer Assisted Telephone Interviewing. Letterlijk vertaald is dit een computerondersteund telefonisch interview. Bij een telefonisch interview worden de vragen op een computer getoond aan de interviewer, die ze vervolgens per telefoon voorlegt aan de respondent. Om te voorkomen dat  aan respondenten onnodige vragen worden gesteld, maakt men gebruik van speciale computersystemen die skips toepassen. Dat wil zeggen; per antwoord kan de vervolgvraag verschillen. Op deze manier wordt  voorkomen dat  de respondent irrelevante vragen moet beantwoorden.
 
TAPI: Tablet Assisted Personal Interviewing. Deze methode is hetzelfde als CAPI, met als enig verschil dat in plaats van een computer/laptop gebruikt wordt gemaakt van een tablet.
 
TASI: Tablet Assisted Self Interviewing. Deze methode is hetzelfde als CASI, met als enige verschil dat in plaats van een computer/laptop gebruikt wordt gemaakt van een tablet.

SAPI: Smartphone Assisted Personal Interviewing. Bij deze methode worden de verkregen gegevens verwerkt in een smartphone door de interviewer.
 
SASI: Smartphone Assisted Self Interviewing. Bij deze methode worden de verkregen gegevens door de respondent zelf verwerkt in een smartphone.